Ayrıntılı bilgi için Artı Yabancı Dil Kursu 0242 2432125 ya da Whatsapp  +49 160 850 6949 !!! Örnek Video Dersler için: www.almancaonlineders.com 

TOEFL - IELTS

TOEFL mı, IELTS mi - Hangisi Sınava Girmeliyim?
Yurtdışındaki bir üniversite de öğrenim görmek istediğinizde, başvuru yaptığınız hemen hemen her üniversite yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlamanız için bir İngilizce sınavından geçerli not almanızı şart koşar. TOEFL ve IELTS bu sınavların başında gelmektedir. Bu noktada, akla bu iki testten hangisinin daha kolay ya da size daha uygun olduğu sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevabı sizin hangi sınav türünde daha iyi olduğunuzla ilgilidir. Bu yazıda, bu iki sınavın arasındaki temel farklara değinerek, hangi sınava gireceğinize karar vermenize yardımcı olmaya çalıştık.Hangi ülke, hangi sınav?
IELTS sınavı, İngiliz kuruluşları olan British Council, Cambridge Üniversitesi ve IELTS Australia, TOEFL ise Amerikalı bir kuruluş olan ETS tarafından düzenlenmektedir. Günümüzde hem IELTS hem de TOEFL, başta İngiltere ve Amerika olmak üzere 130’dan fazla ülkedeki üniversite ve kuruluş tarafından kabul görmektedir. Dolayısıyla, başvuru yaptığınız ülkeye göre bir sınav tercihi yapmak zorunda değilsiniz.TOEFL’ın Yapısı


2006 yılı itibariyle TOEFL sınavı tüm dünyada internet tabanlı (Internet Based Testing) olarak yapılmaktadır. TOEFL IBT dört bölümden oluşur:

Okuma
TOEFL’ın Okuma bölümünde akademik düzeyde yazılmış 4-6 paragrafı okuyarak çoktan seçmeli sorulara cevap vermeniz gerekmektedir. Bu bölümdeki sorular okuduğunu anlama, ana fikir ve önemli ayrıntıları bulma, kelime bilgisi gibi becerileri ölçer.


Dinleme
Dinleme bölümünde 2-3 adet uzun karşılıklı konuşma ve 4-6 tane uzun akademik ders anlatımı bulunmaktadır. Bu diyalog ve ders anlatımlarının içeriği (örneğin, bir araştırma kaynağını arayan bir öğrenciyle kütüphane görevlisi arasında geçen bir diyalog veya bir tarih dersi anlatımı) mutlaka üniversite yaşamı ile ilgili olmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve önemli ayrıntıları tespit etme, sonuç çıkarma ve kelime bilgisi gibi becerileri sorgular. Bu bölümün içeriğinde resmi olmayan doğal bir dil kullanılır.


Konuşma
Konuşma bölümünde, size verilmiş olan mikrofonu kullanarak verdiğiniz  tüm cevaplar internet üzerinden kaydedilir ve sınavı değerlendiren yetkili tarafından daha sonraki bir zamanda notlandırılır. Sorulardan ikisi bilindik konularla ilgilidir. Örneğin, yaşadığınız şehir ya da en sevdiğiniz öğretmen ile ilgili fikirlerinizi anlatmanız istenebilir. İki soruda bir metni ve bir diyaloğu okuyup özetlemeniz ve konuyla ilgili fikirlerinizi anlatmanız istenir. İki soruda da, kısa bir diyaloğu özetlemeniz gerekmektedir. Bu bölümdeki içerikler de yine daima üniversiteyle ilgilidir.
Yazma
TOEFL’ın Yazma bölümünde, iki tane kısa metin yazmanız istenir. Bir tanesinde, “Şehirde mi yoksa taşrada mı yaşamak daha iyidir?”, gibi bir konu üzerinde fikir bildirmeniz gerekir. Diğerinde ise çoğunlukla birbirine karşıt görüşler barındıran bir metin ve ders anlatımı içerisindeki bilgileri özetlemeniz, ikisini kıyaslayıp karşılaştırmanız ya da zıt görüşleri ortaya koymanız istenir.


IELTS’in Yapısı


IELTS de Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bununla birlikte, IELTS’in formatı çok farklıdır.

Okuma
IELTS’in Okuma bölümünde, akademik kitaplardan ya da bir gazete veya dergiden alınmış 3 metin verilir. Metinlerden ilki daima bir konu üzerinde fikir bildiren bir içeriğe sahiptir. IELTS’deki soruların çeşidi oldukça fazladır ve her metne ait soru tipi aynı değildir. Okuma bölümündeki soru tipleri:

 • bir metnin içerisindeki paragraflarla, paragraf başlıklarını eşleştirme
 • bir metnin içerisindeki kelimeleri kullanarak parçanın özetini tamamlama
 • bir metnin içerisindeki kelimelerle bir tabloyu veya grafiği doldurma
 • çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulma
 • verilen cümlenin içerisindeki bilginin metne göre doğru, yanlış veya ilgisiz olduğunu bulma

Dinleme
IELTS’te dört dinleme bölümü vardır:

 • Birinci bölümde yer alan diyalogda, konuşmacılardan biri ehliyet veya kütüphane kartı gibi evrakları almak için bir başvuru yapar ya da bir ilan veya otel ile ilgili daha detaylı bilgiler ister.
 • İkinci bölümde bilgi verici bir ders anlatılır. Örneğin, bir öğretim görevlisi öğrencilere bulundukları üniversitenin kurallarını açıklayabilir.
 • Üçüncü bölümde akademik içeriğe sahip bir diyalog bulunur.
 • Dördüncü ve son bölümde ise akademik bir ders anlatımı vardır.Tüm bölümlerde bir özeti veya bir tabloyu tamamlamanız, çoktan seçmeli sorulara cevap vermeniz, bir diyagram veya resmi etiketlemeniz, ya da sunulan bilgileri farklı sınıflara ayırmanız istenir. Cevapları, bölüm içeriklerini dinlerken vermeniz gerekmektedir.


Yazma
Akademik IELTS’de 2 yazma görevi vardır:

 • yaklaşık 300 kelime kullanarak bir tablo veya diyagramı özetleme. Bu bölümde önemli bir bilgiyi açıklamanız, farklı istatistiki rakamları karşılaştırma ve kıyaslamanız ya da bir süreci tarif etmeniz gerekebilir.
 • “Kadınlar çalışmamalı ve çocuk bakmalıdır.” veya “Çok fazla sayıda insan şehirlere göç ettiği için kırsal bölgeler zarar görmektedir.” gibi konularda fikrini açıklama

Konuşma
Konuşma bölümü, bu konuda özel eğitim almış bir eğitmen tarafından yapılır. Sınava girenlere sorulan sorular aynıdır, fakat bazı bölümler monologdan çok diyalog şeklindedir. Konuşma bölümü 3 bölümden oluşur:

 • kısa bir tanışma sohbetinin ardından bilindik konularla iligili bir kaç soruyu cevaplama (isim, meslek, hoşlandığınız sporlar, günlük yaşam, vb.)
 • size verilen bir karttaki konu başlığı (günlük rutininiz, en son gittiğiniz film, dünyada en çok gitmeyi istediğiniz yer,vb) ile ilgili yaklaşık iki dakikalık bir konuşma
 • 2. bölümde hakkında konuşmuş olduğunuz konu başlığının daha soyut bir yönüyle ilgili bir soruyu cevaplama (İnsanlar neden günlük rutinlere uymayı tercih ederler?, İnsanlar neden filmlerden hoşlanırlar?, Seyehat etmek yerel yaşamı nasıl etkiler?,vb.)
Benim için hangisi daha iyi?

Artık, her iki sınavın da içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olduğunuza göre, sizin için hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek isteyebilirsiniz. Sınavların yapısıyla ilgili bölümleri okurken, “TOEFL bana çok kolay bir sınavmış gibi geldi.” ya da “IELTS daha eğlenceli bir sınav galiba.” diye düşünebilirsiniz. Bir sınavın size diğerinden daha kolay gelmesi olumlu bir işarettir. Bunun dışında iki sınav arasında daha somut bir kaç önemli fark bulunmaktadır.


İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi Karşılaştırması
Hem Amerika hem de İngiltere, her iki sınavı da kabul etmektedir. Ne var ki, IELTS sınavında kullanılan kelimeler ve aksan İngiliz İngilizcesine aitken, TOEFL sınavında kullanılan kelimeler ve aksan Amerikan İngilizcesine aittir. Bazı kelimelerin yazılışlarındaki farklılıklar IELTS sınavında dikkat edilmesi gereken bir unsurdur, çünkü bu sınavda kelimelerin doğru yazılması önem taşır. Diğer taraftan ise, Amerikan İngilizcesi’ndeki aksanı anlamada sorun yaşıyorsanız, IELTS’i seçmeniz daha doğru bir tercih olacaktır.


Çoktan Seçmeli ile Oku/Dinle ve Kopyala Karşılaştırması
TOEFL sınavının Okuma bölümündeki sorular çoktan seçmeli (şıklı) iken, IELTS sınavının aynı bölümündeki sorularda metnin ya da karşılıklı konuşmanın içindeki doğru cevabı oluşturan kelimeleri cevap bölümüne aynen yazmanız/kopyalamanız gerekir. Çoktan seçmeli sorular biraz daha soyut düşünmeyi gerektirirken, Oku/Dinle ve Kopyala türü sorularda daha iyi bir hafıza ve somut düşünme ön plandadır. TOEFL’daki çoktan seçmeli sorularda yanlış cevapları eleyerek de sonuca gidebilirsiniz. Oku/Dinle ve Kopyala türü soruların iyi tarafı ise cevabın olduğu gibi metnin içinde olması, sizin de sadece onu bulup aynen yazmanızdır.


Bir İnsanla veya Bilgisayarla Konuşmak
İki sınavın sözlü bölümlerinin arasında büyük bir fark bulunmaktadır. IELTS’de karşınızda sizinle sohbet eden bir sınav görevlisi vardır. TOEFL’da ise, sözlü sınavda verdiğiniz cevapları bir mikrofon aracılığıyla konuşarak doğrudan bilgisayara kaydedersiniz. Bazı insanlar için, karşınızda sizi dinleyen birisi olmadan cevapları bilgisayara kaydetmek daha az stres yaratır. Ne de olsa karşınızda oturup sizi yargılayan bir insan yoktur. Öte yandan, bazıları için de, soruyu anlamadığında tekrar edecek, boş bilgisayar ekranı yerine yüzüne bakacak birinin varlığı daha rahatlatıcıdır. O kişiden alınan bir geribildirim ile daha doğru cevaplar vermek ve hatalarını düzeltmek mümkün olabilir. Dolayısıyla, bu noktada sizin hangi tür sınavda rahat ettiğiniz önem kazanmaktadır. Karşınızda bilgisayar ekranı varken mi, yoksa gerçek bir insan otururken mi?


Sınavların Değerlendirilmesi
TOEFL’da konuşma ve yazma bölümlerinde, yazılan metnin içindeki kelime bilgisi, dilbilgisi, tutarlılık ve yazım tarzı göz önünde bulundurularak genel kalite üzerinden bir not verilir. Yani metnin bütününe göre değerlendirme yapılır. IELTS’de ise, tam tersine, dilgilisi, kelime seçimi, akıcılık, tutarlılık gibi noktalar için ayrı ayrı değerlendirme yapılır ve her bir kriter için ayrı puan verilir. Bir başka deyişle, mantıksal olarak tutarlı ve ayrıntılı bir metin yazmış fakat pek çok küçük dilbilgisi hatası yapmış iseniz, TOEFL’ın yazma bölümünden iyi bir puan alabilirsiniz. Öte yandan, dilbisi ve kelime bilgisi açısından iyi bir metin yazdığınız halde fikirlerinizi yeterince ifade ve organize edemezseniz bu bölümden düşük puan alabilirsiniz. Tam tersine, IELTS’de ise iyi bir dilbilgisi ve cümle yapısı kullandığınızda yüksek puan alırsınız. IELTS’de yazmış olduğunuz metnin her bölümü ayrı ayrı puanlandığı için, bu sınav size daha zor gözükebilir. Ne var ki, bu bölümlerden bazılarında iyi olmanız oldukça iyi bir puan almanıza yetecektir.  Mantıksal açıdan tutarlı ve ayrıntılara inen, yeterince açık, kelime seçimleri iyi olan, güzel tarzda bir metin yazabiliyorsanız TOEFL’ı tercih edebilirsiniz. Öte yandan tüm bunlarda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, ama dilbilgisi ve kelime bilgisi alanında çok iyiyseniz IELTS sizin için doğru sınav olabilir.