Ayrıntılı bilgi için Artı Yabancı Dil Kursu 0242 2432125 ya da Whatsapp  +49 160 850 6949 !!! Örnek Video Dersler için: www.almancaonlineders.com 

AİLE BİRLEŞİMİ BAŞVURU EVRAKLARI

Almanya’da evlenmek veya Almanya`daki eşin yanına gidebilmek için gerekli

aile birleşimi vizesi hakkında bilgi notu

Lütfen ayrıca hazırlanmış „Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi

notunu da inceleyiniz

Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi

gereklidir:

· Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından

imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli

ek belge (bu belge Vize Bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilir ya da internet

sayfamızdan indirilebilir)

· 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı

olmamalı)

· En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en

az iki boş sayfası olmalı

· Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B). Yabancı uyruklu eşe dair bilgileri de

içermelidir.

17 yaşında evlilik yapanlarda anne babanın yazılı muvafakatı

16 yaşında evlilik yapanlarda evlenebileceğine dair mahkeme kararı, Almanca

tercümesiyle birlikte

· Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği (her ikisi için) (Alman eşin daha önce Türk

uyruklu olması durumu için de geçerli). Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“

bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna ve bütün nüfus olaylarının (ör.: önceki

evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne-baba, vatandaşlık olayları ) yazılı olduğuna

lütfen dikkat ediniz.

· Eşlerden her ikisinin daha önceki bütün evliliklerine dair kesinleşme şerhi ile birlikte

gerekçeli boşanma ilamı ve Almanca tercümeleri / duruma göre ölüm kayıt örnekleri

· Almanya`da yaşayan eşe ait oturma müsaadesinin fotokopisi. Eş Alman vatandaşı

ise, pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi.

· Basit düzeyde (A1 seviyesinde) Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair kanıt.

Prensip olarak temel Almanca bilgisinin Goethe Enstitüsü, Telc GmbH, ÖSD veya

TestDaF tarafından yapılan sınav neticesinde verilen lisan sertifikası ile kanıtlanması

gerekir. “Eşle Aile Birleşiminde Basit Almanca Bilgisinin Kanıtı” başlıklı bilgi notunda

bu konuyla ilgili diğer ayrıntıları bulabilirsiniz.

Almanya`da evlilik yapmak için vize talebinde bulunacak başvuru sahipleri ilaveten aşağıdaki

belgeleri de ibraz etmeliler:

· Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A)

· Her iki eşe ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Almanya`daki evlendirme

memurluğundan evlilik başvurusunun yapıldığına dair teyid

Esasen başvurunun işleme alınabilmesi için yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı yeterlidir,

fakat yine de bazı durumlarda ilave belge ve Almanca tercümeleri de istenebilir.