Ayrıntılı bilgi için Artı Yabancı Dil Kursu 0242 2432125 ya da Whatsapp  +49 160 850 6949 !!! Örnek Video Dersler için: www.almancaonlineders.com 

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

Almanya’da bulunan eşle aile birleşimi yapacak kişilerde aranan basit düzeyde

Almanca bilgisinin kanıtlanmasına ilişkin bilgi notu

İkamet yasası ile ilgili yapılan köklü reformlar, Almanya`daki eşinin yanına yerleşmek isteyen

yabancılara henüz vize talebinde bulunurken kendi ülkesinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu kanıtlama zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenlemeyle, Almanya`ya gelecek olan bu kişilerin en azından basit bir şekilde de olsa Almanca dilinde iletişim kurarak toplumsal hayata katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle sonradan aile birleşimi yapan eşlere entegrasyon kurslarının başlangıç döneminde ve böylece Alman toplumuna uyum sağlamalarında kolaylık sağlanmış olacak ve Almanya`daki yaşamlarına daha iyi şartlarla başlama imkanı verilmiş olacaktır.

Almanya`ya gelecek olan eşin Almanca dilinde en azından basit düzeyde iletişim kurabildiği vize başvurusu sırasında kanıtlanmalıdır. Basit düzeyde Almanca bilgisiyle somut olarak Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin” A 1 düzeyindeki bilgi seviyesi kastedilmektedir. Bu yenilik, Avrupa Birliği`nin ikamet ve iltica hukukuna yönelik düzenlemeler temelinde oluşturulmuştur.Vize başvurusu sırasında Avrupa Yabancı Dil Sınav Derneği (ALTE) standartlarına göre sınav yapan ve personeli yurt dışından tayinle gelen bir kuruluşun temsilciliğinden alınmış bir sertifika ile A1 seviyesinde Almanca bilgisi belgelenmelidir. Türkiye`de buna uygun sınav yapan ve sertifika veren kuruluşlar Goethe Enstitüsü, ÖSD ve Telc GmbH`dır. Yabancı dil kursu sınav tarihleri internet sayfasından veya ilgili kuruluşlardan telefonla da öğrenilebilir. Başka kurum veya kuruluşlardan alınan sertifikaların vize başvurusunda kabul edilmesi mümkün değildir. İstisnalar : Vize başvurusunda, başvuru sahibinin istenen Almanca bilgisine açık bir şekilde sahip olduğu anlaşılırsa, bunun ayrıca belgelenmesine gerek yoktur.

Ayrıca söz konusu dil sertifikasının ibrazı aşağıdaki durumlarda da gerekmemektedir:

- Kişinin fiziksel veya zihinsel engelli olması durumunda (belgelenmeli)

- Üstün vasıflı kişilerin, araştırmacıların, şirket kuran kişilerin, iltica hakkı almış kişilerin ve Cenevre Mülteciler Sözleşmesine göre kabul edilmiş göçmenlerin eşleri (Türkiye’den ayrılmadan önce evlenmiş olanlar için geçerli).

- Entegrasyon ihtiyacının çok gerekli olmadığı durumlarda

- Avustralya, İsrail, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda veya Amerika Birleşik

Devletleri vatandaşlarının eşleri

Henüz basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olmayanlar, gerekli dil seviyesine ulaşabilmek için farklı imkanlardan yararlanabilirler. Belli bir kursa gitme mecburiyeti yoktur. İstenen dil seviyesine ne şekilde ulaşılacağı herkesin kişisel tercihine bırakılmıştır. Gerekli sertifikayı veren bazı kuruluşlar internet sayfalarında sınav içeriğine dair de bilgi vermektedirler. Kişileri Almanya`daki günlük hayata en iyi şekilde hazırlamak amacıyla, yapılan sınavlar iletişim kurma yeteneğine yönelik hazırlanmaktadır.

Sınava göre hazırlanabilmeniz için sınavın içeriğine yönelik internette verilen bilgiler konusunda Almanca öğreneceğiniz öğretmeni uyarmanız tavsiye olunur.

Yukarıda anılan kuruluşlardan alınan sertifikanın ibraz edilmesi, otomatikmen vize işlemleri çerçevesinde kişinin lisan bilgisinin kanıtlandığının kabul edilmesi anlamına gelmez. Sertifikanın, duruma göre doğru ve makul olup olmadığı ve başvuru sahibinin güncel olarak Almanca bilgisinin ne seviyede olduğu kontrol edilebilir.